راهنمای استفاده برداشت ریالی چقدر زمان می‌برد؟

برداشت ریالی چقدر زمان می‌برد؟

تمامی برداشت‌های ریالی در تتانکس به صورت پایا است. باتوجه به سیکل‌های تسویه پایا در کشور بنا بر ابلاغیه بانک مرکزی، زمان‌های تسویه ریالی تتانکس به صورت زیر است.

  • درخواست‌های برداشت ریال صرفاً در روزهای کاری پردازش می‌شوند و در روزهای تعطیل به دلیل از سرویس خارج بودن شبکه‌های ساتنا و پایا امکان تسویه به جز در موارد خاص وجود ندارد.
  • درخواست‌های ثبت شده تا ساعت 11:30، در سیکل 13:45 توسط بانک مرکزی پردازش و معمولاً با نیم تا یک ساعت تاخیر به حساب کاربران گرامی واریز خواهد شد.
  • درخواست‌های ثبت شده بعد از ساعت 11:30 تا ساعت 22، در روز کاری بعد در ساعت 4 الی 7 صبح به حساب کاربران گرامی واریز خواهد شد.️
  • درخواست‌های ثبت شده بعد از ساعت 22 تا 9 صبح، در ساعت 10:45 دقیقه صبح توسط بانک مرکزی پردازش و معمولاً با نیم تا یک ساعت تاخیر به حساب کاربران گرامی واریز خواهد شد.

در نظر داشته باشید زمان پردازش سیکل پایا از سوی بانک مرکزی با زمان واریز به حساب شما متفاوت خواهد بود و معمولاً با تاخیر 30 تا 45 دقیقه به حساب مقصد واریز می‌شود.

علاوه بر این، تعیین وضعیت تسویه ریالی ممکن است تا ۷۲ ساعت کاری زمان بر باشد. اختلال‌های پیش‌بینی نشده در ارسال، مسدود بودن حساب مقصد، بازگشت وجه به حساب مبدا و … از جمله عوامل زمان بر در این فرایند هستند.